Φορμα εγγραφης Κ.Ξ.Γ.

Εγγραφείτε εδώ

Οδηγίες

Αρχεία Οδηγιών

Registration System

Οδηγίες Υποψηφίων

PTE General Guides

Αρχεία Οδηγών
LA1 (Α1)
L1 (Α2)
L2 (B1)
L3 (B2)
L4 (C1)
L5 (C2)

Practice Tests - PTE Academic

Αρχεία

Test 1

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις LCCI International Qualifications

LCCI

Τομείς Εξειδίκευσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το syllabus, το κόστος εξετάσεων και τις εξεταστικές περιόδους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας LCCI (ESOL)

Το Pearson LCCI JETSET/ESOL International απευθύνεται σε μαθητές όπου η αγγλική γλώσσα δεν είναι η μητρική τους και που στοχεύουν σε ένα υψηλού επιπέδου πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας. Ακολουθεί τα πρότυπα του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) για την εκμάθηση της γλώσσας.

Αποτελείται από 7 επίπεδα, Pearson LCCI JETSET/ESOL International Level 1 (Foundation), Level 2 (Α1), Level 3 (Α2), Level 4 (Β1), Level 5 (Β2), Level 6(C1), Level 7 (C2) εκ των οποίων τα τρία τελευταία αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ από το 2008. Η Unicert θα διενεργήσει για τις επόμενες εξεταστικές περιόδους τα επίπεδα από Α1 έως C2.

Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό σχετικά με το JETSET/ESOL επισκεφτείτε τον σύνδεσμο

Στοιχεία Λογαριασμού

Τράπεζα: Eurobank
ΙΒΑΝ: GR51 0260 2170 0003 7020 1876 595
Όνομα Δικαιούχου: O. Νούλας – Δ. Δερπάνης ΙΚΕ

Προσοχή: κατά την κατάθεση των εξέταστρων να συμπληρώσετε υποχρεωτικά ως αιτιολογία το όνομα του υποψηφίου.